Tikslas - Lietuvos forumas

6/08/2017
Š. m. birželio 7 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko Vilniaus forumo organizuotas renginys „Visų pirma - Lietuva! Sąjūdžio vizija XXI amžiaus Lietuvai“, kuriame dalyvavo daugiau nei 250 šalies ateičiai neabejingų vilniečių ir svečių iš kitų Lietuvos vietų.

Renginio metu pranešimus skaitė politologai Dovilas Petkus, Vytautas Sinica ir Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Radžvilas. Pranešimų metu kalbėta apie Lietuvoje susiklosčiusią krizinę vidaus padėtį ir valstybei kylančias naujas geopolines ir saugumo grėsmes.

Po pranešimų vyko atviros ir dalykiškos diskusijos. Jų metu ypač pabrėžta didžiausia ir svarbiausia šiuo metu Lietuvos problema: milžiniškas atotrūkis tarp šalyje vykdomos propagandinės kampanijos apie realius ir akivaizdžiai didėjančius pavojus Lietuvai ir valdančiųjų nenoro ir nesugebėjimo  imtis veiksmingų priemonių jiems mažinti ryžtingai įgyvendinant Tautos susitelkimą stiprinančias ekonomines ir socialines reformas. Atkreiptas dėmesys, kad augančių pavojų akivaizdoje būtina iš pagrindų pakeisti požiūrį į šalies piliečių tautinio ir valstybinio sąmoningumo ugdymą - jis turi tapti vienu svarbiausių švietimo ir informacinės politikos prioritetų.

Po renginio daugelis jo dalyvių apsisprendė aktyviai įsitraukti į Vilniaus forumo veiklą.

Lietuvos valdžios nenoras ir vengimas palaikyti lygiateisį dialogą su šalies piliečiais ir įsiklausyti į jų balsą yra ne tik daugelio krašte sukerojusių blogybių priežastis, bet naujomis geopolitinėmis sąlygomis tampa vis didesne grėsme nacionaliniam saugumui. Renginio metu aptarta ir pagrįsta būtinybė sukurti visos Lietuvos Forumą, pajėgiantį demokratinėmis ir teisinėmis priemonėmis paskatinti valdžią atviram ir sąžiningam dialogui su visuomene apie valstybės padėtį ir jos ateities perspektyvas. Bus siekiama, kad Vilniaus forumo pavyzdžiu visoje Lietuvoje savarankiškai įsisteigtų aktyvių ir patriotiškų piliečių forumai, kurie ateityje sudarytų visą kraštą aprėpiantį forumų tinklą - Lietuvos forumą. Vilniaus forumas yra pasiruošęs suteikti visokeriopą įmanomą pagalbą kuriant vietos forumus.

Taip pat numatyti svarbiausi Vilniaus forumo darbai po vasaros.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas artėjančiai mokesčių sistemos reformai. Vadovaudamasis savo Kreipimosi nuostatomis Vilniaus forumas sieks, kad būtų įgyvendinta ne dar viena imitacinė, o tikra ir teisinga, socialinę atskirtį mažinanti ir pilietinę sanglaudą stiprinanti mokesčių reforma.

Atsižvelgiant į ypatingą istorijos svarbą ugdant šalies piliečių tautinę ir valstybinę sąmonę bei telkiant juos į vieningą ir patriotišką bendruomenę, numatoma surengti mokslinę-praktinę konferenciją „Kam tarnauja Lietuvos istorija?“

Didėjant grėsmėms Lietuvos nacionaliniam saugumui ir augant profesionalių bei valstybiškai atsakingų vidaus ir išorės politikos tyrimų poreikiui numatoma surengti mokslinę-praktinę konferenciją „Kam tarnauja Lietuvos politikos mokslai?“

Taip pat bus tęsiami kiti Vilniaus forumo plėtros ir Lietuvos forumo kūrimo darbai.

Renginio nuotraukas galite peržiūrėti ČIA.
Teikia „Blogger“.