Žmogaus teisių gynėjai remia Seimo sprendimą dėl Lukiškių aikštės

12/20/2017

pozicija.org nuotrauka
Lietuvos kultūros kongreso taryba ir žmogaus teisių organizacijos paskelbė remiančios Seimo sprendimą, susijusį su Lukiškių aikšte.

Gruodžio 20 d. išplatintame pareiškime, kuris adresuotas valstybės vadovams, Seimo frakcijoms ir Vilniaus merui, visuomenininkai kviečia paremti Seimo sprendimą dėl Vilniaus Lukiškių aikštės galutinio sutvarkymo.

Toks pareiškimas gimė po to, kai tą pačią dieną prasidėjo parašų rinkimo akcija po kitu dokumentu dėl Lukiškių aikštės, kurį parengė dailėtyrininkė Giedrė Jankevičiūtė ir istorikė Mingailė Jurkutė. Jame šio dokumento iniciatorės ragina akademinės bendruomenės narius nesutikti su Lietuvos Respublikos Seimo inicijuotu būdu užbaigti Lietuvos laisvės kovotojams skirto memorialo statybą Vilniaus miesto Lukiškių aikštėje, kitai tariant ragina nesutikti su Seimo įstatymo projektu (XIIIP-1475) dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo. Jų nuomone įstatymo projektas yra galios principu paremtas veiksmas, ignoruojantis ekspertų darbą bei išvadas.

Prašų rinkimo iniciatorės nuogąstauja, kad įstatymo projektu siaurinama paties valstybingumo idėja. Jos ypač nuogąstauja dėl tariamo ekspertų ir profesionalų ignoravimo sprendžiant visuomenei svarbių viešųjų erdvių ar valstybingumo tradicijai reikšmingų įvykių įamžinimo klausimus. Iniciatorės akcentuoja ir menininkų kūrybinės laisvės suvaržymą, kurį neva sąlygoja siūlomas Seimo sprendimas (įstatymo projektas). 

Pareiškimą išplatinę visuomenininkai mano, kad pastaroji G. Jankevičiūtės ir M. Jurkutės iniciatyva kviesti akademinę bendruomenę nepritarti minėtam LR Seimo įstatymo projektui, akivaizdžiai patvirtina vykstant demokratines diskusijas šiuo klausimu. Bet nemano, kad G. Jankevičiūtės ir M. Jurkutės argumentai gali būti pakankami Lietuvos Respublikos Lukiškių aikštės Vilniuje įstatymo projektui kvestionuoti.

Visuomeninimai atkreipia parašų rinkimo iniciatorių ir valstybės valdžios bei savivaldos institucijų dėmesį, kad Seimo nariai yra demokratiškai išrinkti atstovai, per kuriuos aukščiausią suverenią galią vykdo Tauta.

Pareiškimo autoriai išreiškia abejones dėl Šiuolaikinio meno centro (ŠMC) ekspertų kompetencijos bei priimto sprendimo teisėtumo konkurso nugalėtojui paskelbti.

Visuomenininkų nuomone, ne ekspertai, o tauta ir jos išrinkti atstovai priima galutinį sprendimą dėl Lukiškių aikštės Vilniuje įprasminimo, kitaip tariant, ne Kultūros ministerijos paskirta Šiuolaikinio meno centro ekspertų grupė gali nurodyti Seimui ir Vyriausybei, kokia turi būti valstybės sostinės pagrindinės aikštės paskirtis ir memorialiniai akcentai, o Seimas ir Vyriausybės sudaryta kompetentinga komisija, kurią sudarytų pilietinių organizacijų, kultūros ir akademinės bendruomenės atstovai, iškaitant menininkus, istorikus ir politologus. Todėl visuomenininkai kviečia Lietuvos akademinę bendruomenę bei visuomenę atsakingai vertinti klaidinančią G. Jankevičiūtės ir M. Jurkutės iniciatyvą, t.y. kviečia nekliudyti, o padėti Respublikos Seimui įtvirtinant Lietuvos valstybingumą įgyvendinti jo anksčiau priimtus sprendimus dėl Vilniaus Lukiškių aikštės valstybinio statuso. 

Pareiškimą pasirašė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos žmogaus teisių asociacija ir Lietuvos kultūros kongreso taryba. 

Visą pareiškimo tekstą galite perskaityti paspaudę šią nuorodą. 

Šaltinis: pozicija.org
Teikia „Blogger“.