Vilniaus forumo pareiškimas dėl LRT vykdomos V. Landsbergio cenzūros

9/27/2018
Tautos forumo steigėjai paskelbė reikalavimus Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybai bei generalinei direktorei dėl žiniasklaidoje įsivyravusios vienpusiškos „teisingų“ pažiūrų propagandos ir „neteisingų“ pažiūrų cenzūros, prie kurių gerokai prisideda ir nacionalinis transliuotojas.
 
Reikalaujama nutraukti konstitucinės žmonių teisės reikšti savo nuomonę bei įsitikinimus ribojimą ir atsisakyti šališkumo atrenkant laidų dalyvius bei įvykių komentuotojus pagal pažiūras, nebetęsti šališkos ir vienpusiškos propagandos užsienio politikos, šeimos, dvigubos pilietybės, patriotizmo bei kitais valstybinės reikšmės klausimais.
 
LRT vyraujanti globalistinė – antilietuviška ir antivalstybinė – ideologinė orientacija neatitinka Nacionalinio transliuotojo misijos ir prieštarauja LRT įstatymui. Vienpusiška „teisingų“ pažiūrų propaganda ir „neteisingų“ pažiūrų bei pasisakymų cenzūra primena liūdniausias totalitarines praktikas, gerai pažįstamas iš sovietinių laikų. Mokesčių mokėtojų pinigais transliuojamos vienpusiškos ir šališkos laidos bei naujienos neleidžia šalies gyventojams susidaryti adekvataus ir visapusiško Lietuvos ir pasaulio gyvenimo vaizdo, neatspindi visuomenėje egzistuojančios pažiūrų ir įsitikinimų įvairovės.
 
Naujausia LRT vykdomos cenzūros auka tapo net vienas iš Sąjūdžio lyderių, pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos vadovas profesorius Vytautas Landsbergis. LRT žurnalistų paprašytas, jis penktadienį (rugsėjo 21 d.) „Panoramos“ laidoje komentavo kilusias diskusijas dėl Jono Noreikos-Generolo Vėtros.
 
Viešumoje tapo įprasta smerkti Lietuvos didvyrį kartojant sovietmečio propagandos ypač mėgtas klišes, esą jis prisidėjęs prie žydų genocido. Laidose, kuriose keliamas Generolo Vėtros praeities vertinimo klausimas, kalbėti kviečiami tik J. Noreiką smerkiantys pašnekovai, o jo atminimą ginančių pašnekovų nekviečiama arba jų būna mažuma.
 
„Panoramoje“ buvo pakalbinti keli asmenys, iš kurių užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Seimo narys Emanuelis Zingeris ir Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky kategoriškai reikalavo nukabinti J. Noreikos atminimo lentą, smerkdami ji kaip tariamą kolaborantą, prisidėjusį prie žydų naikinimo. Kitų asmenų pasisakymai rodyti trumpiau, jų pozicija buvo pateikta aptakiai ir neaiškiai.
 
Trumpai dalyką komentavęs V. Landsbergis viso labo pasakė, kad dėl J. Noreikos kilusiame triukšme nėra nieko naujo. Tačiau viešumoje profesorius ėmė piktintis cenzūravimu: mat jau po pirmo sakinio – nors to nacionalinis transliuotojas neparodė – jis sakėsi kalbėjęs apie istorinę situaciją, apie tai, kad pagal smerkėjų logiką net ir kaimo paštininkai, išnešiodavę šaukimus į privalomąją tarnybą sovietinėje kariuomenėje, turėtų būti laikomi kolaborantais. Profesorius bandęs priminti, kad J. Noreika atsisakė kolaboruoti su naciais bei skelbti SS „savanorių“ mobilizaciją ir net atvirai protestavo skelbdamas priešišką tekstą. Jis nesutiko leisti išplėšti žydų turtą, skirtingai nei būta kituose kraštuose, ir už tai buvo įkalintas Štuthofo lageryje. Kalbantieji apie atimtą žydų turtą, V. Landsbergio nusistebėjimu, nekelia šio klausimo Rusijai, nors būtent Sovietų Sąjunga nacionalizavo tarpukariu Lietuvoje veikusį Žydų banką. Profesorius priminė, kad Lietuvoje padaryta tarptautinės praktikos išimtis, nes buvo priimtas įstatymas dėl buvusio žydų organizacijų turto kompensavimo.
 
Tačiau buvo nuspręsta, kad LRT žiūrovai neturi išgirsti šių V. Landsbergio minčių. Nors profesorius pastaruoju metu kritiškai pasisako tautinės valstybės klausimu, tačiau šiuo atveju gindamas tautos didvyrį J. Noreiką iš esmės prieštaravo antivalstybinei ir antitautinei ideologijai, todėl buvo panaudotas šios ideologijos diegėjų mėgstamas ir LRT įprastu tapęs slapto cenzūravimo būdas, kai formaliai leidžiant išsakyti nuomonę, pašnekovo kalba iškarpoma ir sutrumpinama tiek, kad žiūrovams liktų neaiški pagrindinė mintis ir ją grindžiantys argumentai.
 
Minint 75-ąsias Vilniaus žydų geto likvidavimo metines, įvairiais pareiškimais (kurių tikslas – ir nukabinti J. Noreikos atminimo lentą Vilniaus centre) pasauliui bandoma įteigti, kad lietuviai yra žydšaudžių tauta, tokiu būdu diskredituojant visus laisvės kovotojus ir pačią tautinę bei valstybinę mąstyseną.
 
Toks vertinimas ypač mėgstamas Rusijos propagandai dirbančių žmonių ir per atskirų tautos didvyrių šmeižto kampanijas stipriai eskaluotas sovietmečiu. Dabar jis skleidžiamas už nepriklausomos Lietuvos mokesčių mokėtojų pinigus. Dabartinė LRT ideologinė orientacija daugeliu atžvilgių tebėra grindžiama sovietmečio nuostatomis, netarnauja Lietuvos nacionaliniams interesams, visuomenei transliuojamose laidose kai kuriais atvejais atsiranda net nacionalinio saugumo požiūriu potencialiai pavojingos antivalstybinės propagandos apraiškų. Tai dar kartą patvirtina, kad nacionalinio transliuotojo veikla ne tik neretai pažeidžia LRT įstatymą, bet ir (kaip bando viešai priminti ir prof. V. Landsbergis) prieštarauja Lietuvos Konstitucijai, kurios 44 straipsnyje aiškiai įtvirtinta, kad cenzūra Lietuvoje yra draudžiama.
 
Raginame laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LRT įstatymo bei žurnalistų etikos ir nedelsiant imtis visų priemonių, kad tokios sovietmetį primenančios cenzūros praktikos, tapusios sisteminiu reiškiniu, būtų nutrauktos. Nacionalinis transliuotojas, užuot vykdęs Lietuvai priešiškai nusiteikusioms propagandinėms jėgoms palankią televizijos ir radijo politiką, privalo vykdyti savo misiją ir tarnauti Lietuvos nacionaliniams interesams bei atspindėti įvairias valstybingumo pagrindų negriaunančias politines pažiūras. Todėl Tautos forumo steigėjų reikalavimai LRT tarybai ir generalinei direktorei privalo būti išgirsti ir vykdomi, nes kitaip LRT gresia tapti prieš Lietuvos valstybės ir lietuvių tautos interesus veikiančiu dariniu.
Teikia „Blogger“.