Tautos forumo kreipimasis į Seimo Kultūros komitetą dėl LRT veiklos

11/21/2018


Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininkui
Gerb. Ramūnui Karbauskiui

Dėl  LRT veiklos neatitikties LRT įstatymui

2018 m. birželio 21 d. Lietuvos Sąjūdžio, Vilniaus forumo ir kitos organizacijos kreipėsi į LRT tarybą dėl nacionalinio transliuotojo programų bei laidų neatitikties LRT įstatymo ir LRT strategijos nuostatoms. Kreipimesi buvo pateiktos įžvalgos ir pastabos,  kuriomis vadovaudamasis Nacionalinis transliuotojas galėtų tinkamai vykdyti savo misiją Lietuvos visuomenei ir valstybei. Kreipimesi LRT buvo kviečiama skleisti ne tik siaurų politinių grupių pageidaujamą informaciją, bet ir aktualias Lietuvos išlikimo problemas – gvildenti socialinės atskirties, teisingumo, nacionalinės kultūros, lietuvių kalbos išsaugojimo, masinės žmonių emigracijos  ir kt.
Situacijai negerėjant į LRT tarybą, LRT vadovybę bei Lietuvos Respublikos Nacionalinio saugumo komitetą ir  Seimo Kultūros komitetą 2018 m. rugsėjo  15 d. kreipėsi Tautos forumo steigėjai, ragindami Nacionalinį transliuotoją nagrinėti ne dirbtinai kuriamas, o realias šalies visuomenės aktualijas. Atkreiptas dėmesys į konkrečius LRT įstatymo pažeidimus ir transliuotojo laidų angažuotumą bei  atvirumo ir nuomonių įvairovės stoką laidose, kad jose neleistinai eskaluojama angažuota JAV Prezidento D.Trumpo kritika, kartu pažymint, kad žodžio ir įsitikinimų raiškos laisvė negali būti naudojama konstituciniams pamatams griauti arba grėsmei visuomenės saugumui kelti.

Tačiau ir po šio raginimo LRT laidų turinys nepakito: JAV prezidento kritika buvo ir liko svarbiausia LRT užsienio įvykių apžvalgos dalimi, o pačios įvykių apžvalgos pabrėžtinai supaprastintos ir vienpusiškos. Vidaus politikoje LRT laidos taip pat liko nukreiptos stambaus verslo interesams aptarnauti ir Lietuvos valstybingumo likimui  abejingoms politinėms jėgoms remti.

Pažymėtina, kad LR Seimo Kultūros komitetas 2018-10-03 raštu buvo įpareigojęs LT tarybą „įsigilinti į Tautos forumo pateiktus argumentus ir priimti reikiamus sprendimus bei informuoti pareiškėjus“. Tačiau akivaizdžiai piktnaudžiaudama žiniasklaidos nepriklausomumu pastaroji atsiribojo tiek nuo Tautos forumo steigėjų, tiek nuo Seimo Kultūros komiteto reikalavimų nepateikdama jokio atsakymo. Todėl Tautos Forumo steigėjai bei kitos pilietinės organizacijos spalio 22 d. Vilniuje surengė mitingą prie LRT pastato, reikalaudamos LRT laidose panaikinti  cenzūrą. Analogiškas mitingas su tais pačiais reikalavimais ir tuo pačiu metu įvyko prie LRT būstinės Klaipėdoje. Mitingo dalyviai reiškė įsitikinimą, kad visuomenė nebekontroliuoja LRT ir nebeturi jokios įtakos jo veiklai, kad nacionalinį transliuotoją užvaldė ir dėl įtakos jame kovoti pradėjo tik siaurus asmeninius interesus siekiančios patenkinti politinės, verslo ir privačios žiniasklaidos grupės. Mitingo rezoliucijoje „Cenzūra LRT – Lietuvos valstybės žlugdymas! LRT turi būti sugrąžinti Tautai!“ buvo pareikalauta nedelsiant pradėti nacionalinio transliuotojo atsinaujinimui būtinas permainas.  

Jau mitingo metu išryškėjo LRT vadovybės nuostata vengti dialogo su visuomene. Iš anksto pakviesta išsakyti savo požiūrį į piliečiams keliamus klausimus, generalinė direktorė M. Garbačiauskaitė-Budrienė atsainiai ignoravo šį prašymą. Generalinė direktorė ir LRT Taryba nesiteikė atsakyti ir į mitingo dalyvių bei visuomeninių organizacijų iškeltas problemas ir raštu išdėstytus reikalavimus.  LRT vadovybė nereagavo ir į raginimą parodyti spalio 30 d. mitingo „STOP Tarnybų Smurtui Prieš Vaiką ir Šeimą“ įrašą. Nebuvo parengta net objektyvaus reportažo, o tai dar kartą parodė, jog LRT yra vykdoma cenzūra nušviečiant visuomenės keliamas problemas.

Nepaisant minėtų raginimų ir mitingų, nematyti jokių požymių, kad LRT informavimo politikoje vyktų kokios nors esminės permainos. LRT vadovybė ir LRT tarybos nariai atvirai deklaruoja abejingumą Lietuvos valstybingumui ir nepaklusnumą LRT įstatymui, tuo didindami visuomenės susipriešinimą, kuris nacionalinio saugumo požiūriu negali būti naudingas Lietuvos valstybei.

Kita vertus, nėra pagrindo manyti, kad visuomenė ketina taikstytis su tolesniais sistemingais LRT įstatymo pažeidinėjimais ir kitais LRT užvaldžiusios siaurų interesų grupuotės veiksmais ignoruojant visuomenės nuomonę. Pagal LRT įstatymą (9 str.) LRT Tarybos sudarymą organizuoja Seimo Kultūros komitetas, todėl Tautos forumo steigėjai pirmiausia siekia išsiaiškinti Seimo Kultūros komiteto požiūrį į įstatymu nustatytos LRT misijos vykdymą bei Seimo deleguotų LRT tarybos atstovų laikyseną LRT įstatymo atžvilgiu. Manome, jog prasminga surengti Seime susitikimą, kuriame dalyvautų Seimo Kultūros komiteto nariai, Seimo deleguoti LRT tarybos atstovai, Tautos forumo steigėjai bei kitų organizacijų atstovai. Susitikimo metu būtų siekiama aptarti priežastis, trukdančias nacionaliniam transliuotojui atsinaujinti ir veiksmus, įgalinančius sumažinti susidariusią įtampą visuomenėje, apie tai informuojant ir tarptautinę bendruomenę.

LRT Taryba šiuo metu nepajėgia atlikti svarbiausios funkcijos atstovauti visuomenei ir faktiškai yra tapusi nacionalinį transliuotoją užvaldžiusios administracijos ir su ja susijusių grupuočių interesus legitimuojančiu dariniu. Dėl jos neryžtingumo ir neveiklumo nėra sprendžiamos dvi svarbiausios LRT problemos. Pirmoji – visuomeninio transliuotojo statusas virto teisine širma, slepiančia valstybės biudžeto lėšomis išlaikomo nacionalinio transliuotojo faktinį pavertimą ,,privačia-valstybine“ įstaiga, pirmiausia privataus žiniasklaidos portalo ,,Delfi“ ir ,,Laisvės“ televizijos priedėliu. Antroji – LRT transliuojamų laidų turinio požiūriu virto nuolatinės ir kryptingos antivalstybinės propagandos židiniu. Vienas svarbiausių susitikimo tikslų būtų išsiaiškinti, ar LRT Taryba apskritai yra pasiruošusi įsiklausyti į visuomenės nuomonę, taip pat ar ji iš principo pripažįsta  ir yra pasirengusi spręsti esmines nacionalinio transliuotojo tikros nepriklausomybės nuo suinteresuotų grupių ir realios atskaitomybės piliečiams bei nacionalinio transliuotojo atsinaujinimo problemas.

Jei manysite, kad toks susitikimas yra prasmingas, prašome informuoti Tautos forumo steigėjus.

Tautos forumas
Teikia „Blogger“.